Friday, 27 September 2013

Vad är vintage - del 5 (ett år senare)

Jag gjorde en hel följetong om vintage för ett år sedan (del 1, del 2, del 3 och del 4) och jag känner att mina resonemang håller - fast jag vill ändra åldersdefinitionen. Jag menade att vintage är 50 år eller äldre. Nackdelen med att bara räkna bakåt i tid är att vi förr eller senare är inne på 50 år och 1990-tal - och som jag resonerar så blir det inte vintage för det. Polyester, masskonfektion och aptråkigt är helt enkelt inte rätt adjektiv för vintage!

Istället sluter jag mig till den skara som bland andra Elsa Billgren representerar: vintage är kläder som är tillverkade mellan 1920 och 1969. 1920 (eller kanske snarare 1918, när första världskriget tog slut) kom en helt ny era i klädhistorien. Kläder var inte längre de högre klasserna ensamt förbehållet (jag menar inte att folk i allmänhet gick runt nakna - men de hade inte siden, spets och brokader eller bytte kläder fyra gånger om dagen) och behovet av en påkläderska började försvinna. Efter 1969 är det second hand. Massproduktionen tog fart, syntetmaterialen likaså, och modet blev allt mer ledigt, avslappnat och "demokratiskt" (alla, i alla fall i västvärlden, skulle ha möjlighet att konsumera och kassera kläder i hög hastighet. Den hastigheten har bara ökat, och vi ser inget slut på den. Hur demokratiskt det är för de som tillverkar kläderna är en helt annan sak...).

Den pedagogiska sammanfattningen:
före 1918: antikt
1918-1969: vintage
1969-igår: second hand

No comments:

Post a comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...