Wednesday, 25 February 2015

Den stora språkfrågan

Sen ett par veckor tillbaka undersöker jag vilket språk jag ska ägna mig åt på bloggen. Man kan svara English eller Svenska lite längre ner till höger. Det intressanta är att Blogger säger att mer än hälften av läsarna kommer från Sverige (och borde föredra svenska) medan undersökningen så här långt visar precis tvärtom; 66% föredrar engelska.

Visst skulle jag kunna skriva allt på både svenska och engelska, men det tar ju (nästan) dubbelt så lång tid. Och jag är ju en kvinna som tycker om många ord... Och vi ska ju inte glömma; svenska är verkligen mitt modersmål och det märks, framförallt när jag skriver längre texter, att engelska inte är det. 

Since a couple of weeks back, I'm trying to decide which language to use here on the blog. You can answer English or Svenska a bit further down to the right. What's interesting is that Blogger says that more than half of my visitors are from Sweden (and should prefer Swedish) while the poll this far shows the exact opposite; 66% prefers English. 

Sure, I could write everything in both Swedish and English, but it takes (almost) twice the time. And I am a woman of many words... And we shouldn't forget; Swedish really is my native tongue and it shows, especially when I write longer texts, that English isn't. 
Kolibrier
Bilden har inte ett dugg med saken att göra, men alla inlägg förtjänar en bild. Kolibrier på Natural History Museum i London. (Det kommer mer London!)

The picture has nothing to do with anything, but all posts deserves a picture. Hummingbirds at the Natural History Museum in London. (There will be more of London!)

No comments:

Post a comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...